Hoofdstuk 5


Software

Software

De softwaresector zit in de lift. Na een flinke groei van 5,3 procent in 2014, zal de verwachte groei in 2015 toenemen naar maar liefst 8,3 procent. De verwachte uitgaven aan software komen daarmee op een totaal van bijna 6,9 miljard.

De meest opvallende groei zit in de deelsegmenten IT-security en Virtualizations solutions, waar een toename aan bestedingen van respectievelijk 13,4 en 13,8 procent wordt verwacht. In het algemeen zit ook binnen de softwaresector de meeste groei bij de verschuiving naar cloud-based diensten.

Bestedingen Software in mln. euro's

Business applications & apps

Bestedingen aan zakelijke software, bijvoorbeeld op het gebied van CRM en ERP, zullen in 2015 stijgen van € 2,4 naar € 2,6 miljard, een stijging van 8,9 procent.

De groei in dit deelsegment komt voornamelijk uit de categorieën hosted/private cloud en public cloud. Bestedingen aan on-premises softwarepakketten groeien met 5 procent, terwijl bestedingen aan software in de private cloud stijgen met respectievelijk 22 en 18 procent.

Verdeling deelsegment Business

Supporting/productivity applications & apps

Bestedingen in het deelsegment Supporting / productivity applications zullen naar verwachting stijgen met 9,1 procent, van € 1,13 miljard naar € 1,23 miljard. Binnen dit deelsegment valt onder andere software voor het maken van documenten, spreadsheets en presentaties. Ook applicaties voor beeld-, video- en audiobewerking horen thuis in dit segment.

Ook hier is de invloed van de cloud nog steeds duidelijk merkbaar. Bestedingen aan on-premises productiviteitssoftware blijven gelijk, terwijl hosted oplossingen en publieke clouddiensten met respectievelijk 32 en 35 procent stijgen.

Verdeling deelsegment Productivity

Development tools and utilities

De markt voor development tools and utilities, software die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van andere software, groeit naar verwachting met 10,8 procent, van € 252 miljoen in 2014 naar € 279 miljoen in 2015.

Bij dit type software, dat bijvoorbeeld helpt bij het opsporen van issues of bij project management, is de verschuiving naar de cloud heel duidelijk te zien. On-premises bestedingen dalen net als vorig jaar naar verwachting met 15,4 procent. De bestedingen aan ontwikkelsoftware in een hosted omgeving / private cloud en de publieke cloud stijgen naar verwachting met respectievelijk 45 en 34 procent.

Verdeling deelsegment Development

IT Security solutions

Afgaande op de verwachte uitgaven, staat IT-security bij bedrijven steeds hoger op de agenda. Dit deelsegment toont de op een na grootste groei binnen de sofwaresector. De verwachte stijging in uitgaven van 13,4 procent is een verdubbeling ten opzichte van 2014. De totale verwachte uitgaven voor 2015 komen daarmee op € 411 miljoen.

Dit deelsegment reikt van antivirus-programma’s die op PC’s, laptops en mobiele apparaten draaien tot complete enterprise security solutions die worden afgenomen vanuit de cloud.

Binnen die eerste categorie wordt er opnieuw een daling verwacht: on-premises bestedingen dalen met 9,1 procent. Hosted oplossingen stijgen daarentegen met 22 procent en bestedingen aan cloudoplossingen groeien 80 procent.

Verdeling deelsegment IT security

Operating systems and supporting software

Bestedingen aan besturingssystemen stijgen in 2015 naar verwachting met 4,5 procent naar € 1,55 miljard. In 2014 bedroegen deze bestedingen nog zo’n € 1,47 miljard.

De bestedingen aan on-premises software, zoals Windows-besturingssystemen, zal naar verwachting dalen met 4,8 procent. De groei komt opnieuw van bestedingen in een hosted omgeving. Deze uitgaven zullen naar verwachting met 45 procent stijgen naar € 383 miljoen.

Verdeling deelsegment Operating systems

Virtualization

De sterkste groei binnen de softwaresector zit in de hoek van de virtualisatiesoftware. Bleven bestedingen in dit deelsegment in 2014 nog gelijk, voor 2015 wordt een groei van 13,8 procent verwacht. De totale verwachte bestedingen voor 2015 zijn € 557 miljoen.

Het grootste gedeelte daarvan bestaat nog steeds uit on-premises oplossingen. Deze categorie stijgt naar verwachting met 15 procent, maar ook cloud-based oplossingen laten een groei zien van 5 procent.

Verdeling deelsegment Virtualization

Management applications/ remote management

Bedrijven zullen naar verwachting € 266 miljoen besteden aan beheerapplicaties en software voor beheer op afstand. Dit betekent een stijging van 7,6 procent ten opzichte van 2014, toen nog € 247 miljoen werd besteed.

In het huidige ICT-landschap, waarin steeds meer processen in een private of publieke cloudomgeving draaien en steeds meer informatie opgeslagen is, wordt het belangrijker dat één professional op een eenvoudige manier meerdere systemen kan beheren. Door te investeren in managementsoftware kunnen bedrijven groeien zonder dat er direct meer ICT-professionals aangetrokken moeten worden.

Verdeling deelsegment Management