Hoofdstuk 4


Office equipment

Office equipment

In tegenstelling tot 2014 laat het segment office equipment in 2015 een heel voorzichtige groei zien. Uitgaven stijgen met 0,6 procent tot een totaal van € 402 miljoen.

Deze groei is volledig te danken aan een stijging in uitgaven aan printers en multifunctionals. De groei in dit deelsegment compenseert de nog steeds dalende bestedingen aan copiers en scanners.

Bestedingen Office equipment in mln. euro's

Printing & multifunctionals

Waar bestedingen aan apparaten die kunnen printen, scannen en kopiëren in 2014 nog daalden met 2 procent, wordt er voor 2015 juist een toename van 1,8 procent verwacht. De totale verwachte bestedingen aan dit type apparaten komen daarmee op € 274 miljoen.

Het grootste gedeelte van die bestedingen zal nog steeds aan on-premises printers zijn: € 248 miljoen. Bestedingen aan hosted printdiensten bedragen net als in 2013 en 2014 een bescheiden
€ 27 miljoen.

Verdeling deelsegment Printing & multifunctional

Copiers en scanners

De markt voor copiers en scanners zal in 2015 naar verwachting krimpen met 2 procent. Dat is wel een lichte afname ten opzichte van de 5,8 procent krimp in 2014. De totale bestedingen zullen daarmee naar verwachting uitkomen op € 127 miljoen.

Bestedingen aan copiers en scanners blijven dalen tot een verwachte € 127 miljoen.