Inleiding


Overzicht

Groei zet door, software springt eruit

Ten opzichte van 2014 wordt er in bijna alle sectoren binnen de ICT-markt meer uitgegeven. Alleen bestedingen aan dienstverlening blijven min of meer stabiel: van 0,2 procent in 2014 naar een verwachte -0,4 procent in 2015.

De meest opvallende stijging is binnen de softwaresector: van 5,3% groei in 2014 naar een verwachte 8,3% in 2015. Ook op het gebied van hardware zullen de bestedingen in 2015 naar verwachting harder groeien dan in 2014. Met name netwerkapparatuur, tablets en smartphones lijken hier de oorzaak van te zijn. Dit bevestigt het beeld van de groeiende internet/online economie.

Tot slot blijft de verschuiving naar cloud-based oplossingen een sterk effect hebben op de groeicijfers. Binnen zowel de publieke als private cloud worden groeicijfers tot ruim 30% verwacht. Dit heeft ook een sterk positief effect op bestedingen aan met name software en storage. Dat is goed te zien binnen de deelsector backoffice equipment, waar bestedingen aan cloud-opslag voor ruim 13% groei zorgen.

De positieve cijfers zijn in lijn met het beeld dat het CBS begin dit jaar schetste van de ICT-sector als aanjager van de economie1.

Bestedingen aan software zullen naar verwachting toenemen met 8,3% in 2015

Toenemende verschuiving naar de cloud heeft een sterk positief effect op bestedingen aan met name software en storage

ICT-bedrijven in Nederland

Volgens het CBS telde Nederland op 1 januari 2015 58.990 ICT-bedrijven, een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.1

Eenmanszaken maken 80 procent uit van het totaal aantal ICT-bedrijven in Nederland. Daarbij geldt wel dat het CBS ze ook als bedrijf meetelt als ze minder dan 15 uur per week werken. Veel van deze eenmanszaken zijn ZZP'ers.

Een kleine 94 procent van de Nederlandse ICT-bedrijven heeft niet meer dan 10 medewerkers. Slechts één op de 300 bedrijven heeft meer dan 100 werknemers. Het aantal grotere ICT-bedrijven is de afgelopen paar jaar stabiel, zo rond de 180.

1 CBS Statline, 2015

ICT-bedrijven naar aantal medewerkers

Bron: CBS, 2015

ICT-bestedingen 2014 naar eindgebruiker

Bestedingen aan ICT lopen per branche sterk uiteen. Deels heeft dit te maken met de totale grootte van de sector, deels met de intensiviteit van ICT-gebruik in specifieke sectoren.

Zakelijke dienstverleners en financiële instellingen zijn grootverbruikers van ICT, terwijl in de publieke sector vooral Gezondheids- en welzijnszorg veel aan ICT besteedt.

 

ICT-bestedingen 2014 naar eindgebruiker

Bron: Conclusr Consultancy, 2015