Hoofdstuk 1


Hardware

Hardware
Bestedingen aan hardware blijven stijgen. In totaal nemen uitgaven aan hardware in 2015 naar verwachting toe met 5 procent. In 2014 was dat nog 4,2 procent.
Het toenemend gebruik van cloudtoepassingen is opnieuw goed terug te zien in de cijfers voor de diverse deelsegmenten. Op de markt voor servers en high-end systemen nemen bestedingen aan hardware op locatie af, terwijl cloud-oplossingen sterk in de lift zitten. Binnen de categorie overige computerhardware is de invloed van de cloud zichtbaar in de sterke toename van bestedingen aan zogenaamde zero admin clients naar een totaal van € 88 miljoen.

Bestedingen aan smartphones, tablets en wearables nemen nog steeds flink toe, hoewel die laatste twee deelsegmenten ten opzichte van 2014 minder grote groeicijfers tonen. Bestedingen aan wearables bedragen in 2015 naar verwachting € 54 miljoen.

Bestedingen Hardware in mln. euro's

Servers & high-end systemen

De bestedingen aan servers en high-end systemen bedragen in 2015 naar verwachting een kleine € 1,2 miljard. De groei binnen deze deelsector zet daarmee door, met 2,8 procent ten opzichte van 2014.

De verschuiving van hardware ‘on-premises’ naar private en publieke cloudoplossingen neemt nog steeds toe. Ten opzichte van voorgaande jaren tonen bestedingen aan on-premises systemen een sterkere daling (7%), terwijl bestedingen aan hardware in de private en publieke cloud opnieuw een sterke stijging laten zien, met respectievelijk 20 en 30 procent.

Verdeling deelsegment Servers & high-end

Laptops en desktop PC's

Net als vorig jaar vormen laptops en desktops het enige deelsegment binnen hardware dat een daling in bestedingen laat zien, hoewel die daling afneemt naar 2,5 procent. In 2014 was dat met 5,1 procent ruim het dubbele.

De verwachte bestedingen aan laptops en desktops in 2015 komen daarmee op € 2,34 miljard. De oorzaken voor de daling blijven hetzelfde. In de eerste plaats is er minder behoefte aan rekenkracht op locatie door een groeiend gebruik van applicaties in de cloud. Daarnaast gaan toenemende bestedingen aan tablets en smartphones ten koste van uitgaven in dit deelsegment.

In 2015 dalen uitgaven aan laptops en desktops met 2,5 procent naar € 2,34 miljard.

Tablets

Bestedingen aan tablets zitten nog steeds flink in de lift, maar de groei zwakt naar verwachting wel af in 2015: 12 procent, vergeleken met 30 procent in het vorige jaar.

Een mogelijke verklaring voor deze kleinere groei is de concurrentie van 2in1 computers: apparaten die als volwaardige laptop én als losse tablet gebruikt kunnen worden. De verkoop van dit type hardware neemt in 2015 naar verwachting sterk toe1.

1 GFK, 2015

In 2015 wordt er naar verwachting € 728 miljoen uitgegeven aan tablets.

Smartphones

In tegenstelling tot tablets neemt de groei in de verwachte bestedingen aan smartphones in 2015 juist toe, met 22 procent naar € 866 miljoen.

Een opvallende ontwikkeling in de verkoop van smartphones is de opmars van Sim Free: smartphones zonder abonnement. Eind 2014 komt het aandeel Sim Free telefoons zelfs boven de 50 procent, waarmee dit type telefoons voor het eerst marktleider wordt.1

1 GFK, 2015

Bestedingen aan smartphones zullen in 2015 € 866 miljoen bedragen, 22 procent meer dan in 2014.

Other computing devices

Bestedingen aan overige computerhardware nemen in 2015 met 25 procent toe naar een verwacht totaal van € 88 miljoen. Dat is minder dan de 40 procent stijging in 2014.

Dit deelsegment bestaat voor het grootste deel uit zogenaamde zero admin clients: een model waarin zowel de hardware als de software tot een minimum wordt beperkt en bewerkingen en opslag plaatsvinden op een server op afstand. Met de opkomst van clouddiensten en virtualisatie neemt ook het gebruik van dit type hardware toe.

De verwachtte totale bestedingen aan overige computerhardware zijn in 2015 € 88 miljoen.

Wearables

De kleinste maar snelst groeiende deelsector binnen de hardware is net als vorig jaar de wearables, met een verwachte groei van 80 procent. In absolute zin blijft dit echter de kleinste markt, met een totaal aan € 54 miljoen verwachte uitgaven.

De markt voor wearables groeit daarmee minder hard dan in 2014. De aankondiging van een nieuwe generatie smart watches van diverse fabrikanten voor 2015 lijkt daar weinig invloed op te hebben.

De markt voor wearables zal naar verwachting met 80 procent groeien naar
€ 54 miljoen.