Hoofdstuk 7


Cloud

Hosted-oplossingen en private cloud

Bestedingen aan hosted- en private clouddiensten blijven fors stijgen, hoewel de on-premises uitgaven in absolute zin nog steeds hoger zijn. De verwachte totale uitgaven zullen in 2015 met 27,7 procent toenemen naar € 1.37 miljard.

De meeste groei zit in bestedingen aan platform services, die naar verwachting met 38,6 procent zullen toenemen naar € 534 miljoen.

Bestedingen Hosted & Private Cloud in mln. euro's

Bron: Conclusr Research, 2015

Public cloud

Ook bestedingen aan oplossingen in de publieke cloud blijven toenemen. In 2014 bedroegen de bestedingen aan deze vorm van clouddiensten een ruime € 1.1 miljard, in 2015 stijgen de bestedingen naar ruim € 1,4 miljard, een groei van 26,6 procent.

Bestedingen Public Cloud in mln. euro's

Bron: Conclusr Consultancy, 2015