Hoofdstuk 3


Backoffice equipment

Backoffice equipment

Bestedingen aan opslag zullen in 2015 naar verwachting flink toenemen. In het licht van de exponentiele groei van data, is deze groei relatief beperkt. De totale bestedingen stijgen met 13,3 procent naar € 401 miljoen. Die groei is bijna volledig te danken aan toenemende bestedingen aan cloud-opslag.

Opvallend genoeg is er, in tegenstelling tot vorig jaar, in 2015 geen sprake van dalende bestedingen aan on-premises opslag. De verwachte groei is 1 procent.

Bestedingen Backoffice equipment in mln. euro's

Storage

Het aandeel on-premises opslag daalt verder ten opzichte van 2014. Waar vorig jaar nog een derde van de bestedingen op ging aan cloud-opslag, is dat in 2015 naar verwachting 45 procent. On-premises opslag is met € 223 miljoen nog goed voor 55 procent van de bestedingen.

Binnen de cloud-opslag zit de grootste groei nog steeds in public cloud-based opslag, met een verwachte 45 procent toename. De groei van bestedingen aan de private cloud stijgt licht ten opzichte van 2014, naar 27 procent.

Verdeling deelsegment Storage